Tussen wal en schip? SunZ helpt!

Steeds vaker raken mensen en gezinnen door omstandigheden tussen wal en schip. Vaak buiten hun schuld om. Er zijn geen wettelijke regelingen (meer) waar ze gebruik van kunnen maken of ze komen er niet (meer) voor in aanmerking. Soms duurt het aanvraagproces te lang. Als er niets gebeurt, verergeren de problemen snel. Een beetje financiële hulp kan dit vaak al voorkomen. Daarom zorgt Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) in deze situaties voor financiële ondersteuning.

Heeft u cliënten in Zoetermeer die zich in zo'n situatie bevinden? Bent u ervan overtuigd dat financiële steun noodzakelijk of heel erg wenselijk is? Klop dan aan bij SunZ. SunZ heeft drie mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

  • Noodfonds: u kunt een gift van maximaal € 2.000,- aanvragen voor uw cliënt.
  • Sociaal Leenfonds Zoetermeer: voor cliënten met een schuld tot € 1.750,- (gezinnen tot € 2500,-) kunt u een renteloze lening aanvragen. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken.
  • Supermarktbonnen: voor cliënten die (tijdelijk) geen of te weinig geld hebben om in hun eerste levensbehoeften te voorzien, kunt u supermarktbonnen aanvragen.