Voor wie?

SunZ heeft drie mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

 • Noodfonds
  Dit fonds is bedoeld voor het verstrekken van een éénmalige financiele gift van maximaal € 2.000. Alleen professionele hulpverleners kunnen, met goedkeuring van hun leidinggevende, een aanvraag indienen.

  De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. Bijvoorbeeld:

  • woninginrichting;
  • huishoudelijke apparatuur;
  • huisvestingskosten;
  • gas, water en licht;
  • levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel);
  • medische kosten;
  • fiets;

  De gift is in principe éénmalig. De bijdrage bedraagt doorgaans maximaal € 2.000,-. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden, zoals voor bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Uitzonderingen zijn mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons bureau.

 • Sociaal Leenfonds Zoetermeer

  Dit fonds is bedoeld voor cliënten met een schuld tot € 1.750,- (gezinnen tot € 2.500,-). Een renteloze lening kan worden aangevraagd.

 • Supermarktbonnen

  Bedoeld voor cliënten die (tijdelijk) geen of te weinig geld hebben om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die worden ingediend wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en afgewezen. En of er gebruik gemaakt is van alle voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende regelingen.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Indien u er niet uitkomt, kunt u de aanvraag eerst met ons bespreken. wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.