Wat doet de Stichting Urgente Noden Zoetermeer?

Het fonds geeft financiële hulp aan inwoners van Zoetermeer, die in een acute financiële noodsituatie verkeren en niet meer of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand.

Kan door iedereen een aanvraag worden ingediend?

Nee, aanvragen gaan altijd via professionele hulpverleners van een instelling voor maatschappelijke hulp- of dienstverlening. Onze opdracht is om de hulpverleners te helpen om tijdig, effectief en efficiënt bij te springen in urgente individuele noodsituaties van hun cliënten. Zij hebben direct contact met de cliënt en kunnen daardoor de noodzakelijke hulp het beste beoordelen. Een goed onderbouwde aanvraag is hierbij een voorwaarde.

Wie kunnen aanvragen indienen?

Uitsluitend professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen bij het fonds. De toegekende bijdrage wordt uitbetaald aan de aanvragende instelling, of rechtstreeks aan het bedrijf waarvan een offerte is ingediend. SUN Zoetermeer maakt de bijdrage nooit rechtstreeks over op de rekening van de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten.

Hoe gaan jullie om met privacy?

We voldoen aan alle eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We gaan zeer zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens van zowel aanvrager als client. Zo wordt de website regelmatig gecheckt door een ethisch hacker, worden de aanvraagformulieren versleuteld verzonden en via een code opgeslagen in een goed beveiligd digitaal systeem. Zie ook onze privacyverklaring.

Binnen welke termijn kan worden geholpen?

Dit hangt af van de urgentie en de juiste, volledige informatie van de hulpvraag. Bij hoge urgentie kan dit zo nodig al binnen 24 uur.

Waarvoor kan een financiƫle bijdrage worden aangevraagd?

Noodzakelijke kosten kunnen op verschillende manieren worden aangegeven. De noodzaak wordt voor elke cliënt individueel vastgesteld. Het gaat echter altijd om een éénmalige uitkering voor een bepaalde besteding. Bij noodzakelijke bestaanskosten kan gedacht worden aan leefkosten om het eind van de maand te halen, het voorkomen van huisuitzetting of afsluiting van energie of water. Andere kosten kunnen zijn: extra kosten voor onderwijs, noodzakelijke huishoudelijke apparaten en kosten voor woninginrichting.