Over SUN Zoetermeer

Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) voorziet personen die verblijven in de gemeente Zoetermeer, van materiële noden, vooral als wettelijke regelingen niet of niet tijdig hierin voorzien. Dus in situaties waarin mensen tussen wal en schip dreigen te raken. Een klein bedrag kan dan het verschil maken tussen een uitzichtloze situatie en de draad weer oppakken. SunZ is actief om mensen dat financiële duwtje in de rug te geven. Om dit te kunnen doen ontvangt SunZ geld van de gemeente Zoetermeer en uit diverse fondsen.

SunZ deelt haar opgedane kennis en ervaring met anderen die geïnteresseerd zijn in het oprichten van een Noodfonds of Leenfonds. Vanuit die hoedanigheid participeerde SunZ in een tweetal onderzoeken.

Naar een brede schuldregelingspalet
Bevindingen Sociaal Leenfonds
 
Projectcoördinator:

  • Reza Zoogh

Het bestuur van SunZ bestaat uit:

  • Ben Wigman (voorzitter)
  • Anneke Kroeders - Donker (secretaris)
  • Rutger Schreuder (penningmeester)
  • Ton Glissenaar (lid en vice voorzitter)
  • Rianne Kleyn (lid)

Het bestuur ontvangt alleen een onkostenvergoeding.

De gegevens van SunZ zijn:

  • RSIN - ANB: 854022752
  • Kamer van Koophandel: 60701641
  • SBI-code: 94997
  • IBAN: NL 12 INGB 0006 4787 25

Bestuursdocumenten die u kunt downloaden:

Onze jaarverslagen zijn hier te vinden.