Over SUN Zoetermeer

Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) voorziet personen die verblijven in de gemeente Zoetermeer, van materiële noden, vooral als wettelijke regelingen niet of niet tijdig hierin voorzien. Dus in situaties waarin mensen tussen wal en schip dreigen te raken. Een klein bedrag kan dan het verschil maken tussen een uitzichtloze situatie en de draad weer oppakken. SunZ is actief om mensen dat financiële duwtje in de rug te geven. Om dit te kunnen doen ontvangt SunZ geld van de gemeente Zoetermeer en uit diverse fondsen.

SunZ deelt haar opgedane kennis en ervaring met anderen die geïnteresseerd zijn in het oprichten van een Noodfonds of Leenfonds. Vanuit die hoedanigheid participeerde SunZ in een tweetal onderzoeken.

Naar een brede schuldregelingspalet
Bevindingen Sociaal Leenfonds

Het bestuur van SunZ bestaat uit:

 • Marcel Verbeek (voorzitter)
 • Anneke Kroeders - Donker (secretaris)
 • Rutger Schreuder (penningmeester)
 • Rianne Kleijn (lid en vice voorzitter)
 • Patrick Verhoef (lid)
 • Steven Blom (lid)

Het bestuur ontvangt alleen een onkostenvergoeding.

Projectcoördinator:

 • Reza Zoogh

De gegevens van SunZ zijn:

 • RSIN - ANB: 854022752
 • Kamer van Koophandel: 60701641
 • SBI-code: 94997
 • IBAN: NL 12 INGB 0006 4787 25
 • De Stichting Urgente Noden Zoetermeer is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)