jul
02

Aantal huishoudens met energiearmoede gestegen, maar minder dan gevreesd

Door compensatiemaatregelen van de overheid kampen minder huishoudens met energiearmoede dan waarvoor werd gevreesd. Maar het aantal is vorig jaar wel toegenomen met 70.000.

Zonder de compensatiemaatregelen zou het aantal huishoudens in energiearmoede zijn uitgekomen op 885.000. Nu kwam het totaal uit op 396.000 huishoudens, blijkt uit een nieuwe berekening van onderzoeksorganisatie TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De term energiearmoede wordt gebruikt voor huishoudens met een laag inkomen, die door een slecht geïsoleerde woning moeite hebben om de rekening voor stroom en gas te betalen. Deze groep kreeg hulp nadat de energieprijzen twee jaar geleden omhoog waren geschoten. Rusland begon in mei 2022 in stappen de gaskraan naar Europa dicht te draaien als vergelding voor de steun aan Oekraïne.

Daling

Sinds het herstel van de energieprijzen zijn veel huishoudens minder energie gaan gebruiken, bijvoorbeeld door de verwarming een graadje lager te zetten of kouder te douchen. Maar dit had volgens de onderzoekers een relatief klein effect op het terugbrengen van energiearmoede. Belangrijker was de toename van het aantal goed geïsoleerde woningen.

Er zijn volgens TNO 116.000 huishoudens van wie de energiearmoede niet bekend is. Dit zijn mensen die de verwarming structureel laag zetten en geregeld niet koken omdat zij de gasrekening anders niet kunnen betalen. Dat aantal schat TNO op 116.000 huishoudens, bijna 1,5 procent. In 2021 ging het nog om 80.000 huishoudens met verborgen energiearmoede.

feb
08

Hulpverlening in de praktijk

In december werden we via een hulpverlener geïnformeerd over een schrijnende situatie bij een alleenstaande vrouw in de leeftijdsgroep 50-60 jaar.

Mevrouw heeft in April 2022 een herseninfarct gehad. Zij is hierna ongeveer acht maanden intern gaan revalideren. Mevrouw gaat wekelijks naar de dagbesteding, haalt eten bij de voedselbank, laat elke dag haar hondje meermaals uit, gaat naar de Fysio en heeft een grote wens op een dag vrijwilligerswerk of zelfs weer gewoon werk te kunnen doen.

Bij het in kaart brengen van haar financiën, bleken er schulden te zijn die onbewust zijn gemaakt na haar herseninfarct. De hulpverlener heeft diverse organisaties benaderd en betalingsregelingen af kunnen spreken. Mevrouw houdt zich goed aan deze regelingen, geeft amper geld uit en doet erg haar best uit de schulden te komen.

Om mevrouw iets meer bestedingsruimte te geven, wilde de hulpverlener haar maandelijkse eigen bijdrage CAK kosten bij de zorgverzekering declareren. Maar toen bleek dat mevrouw niet collectief verzekerd was via de Gemeente. Overstappen naar een nieuwe verzekeraar geeft een probleem, want dit kan alleen, als mevrouw schuldenvrij is bij de zorgverzekeraar. Dat is mevrouw nu niet, er staat nog een bedrag van € 600,-- open.

Verder bleek dat mevrouw een totale schuld heeft van ruim € 2.100,- : 2 bij de belastingdienst ad. € 800,-. Een bij de zorgverzekeraar ad. € 600,-- , waar ook deze aanvraag voor ingediend is. 3 voor medischekosten ad. € 110,--. En 1 inzake duurzame gebruiksgoederen bij de gemeente ad. € 600,-. Voor de laatste is een regeling van € 10,- per maand met de gemeente afgesproken.

Gezien haar situatie heeft SunZ na overleg met haar hulpverlener besloten om behalve de schuld bij de zorgverzekeraar ook een gift verstrekken voor de schulden bij belastingdienst en voor medischekosten. Plus schuld bij de zorgverzekeraar wordt het een totale verstrekking van € 1.510,-- . De schuld bij de gemeente inzake bijzondere bijstand past met een aflossing van € 10,- per maand prima in haar budget.

Na verstrekking van een gift kan betrokkene aanvullend verzekerd zijn en weer fatsoenlijk leven zonder geldzorgen.

Via de hulpverlener kregen we de volgende reactie: ‘ mevrouw kan haar oren niet geloven, en laat mij weten dat dit het grootste en meest onverwachte kerstcadeau is dat zij had kunnen wensen. Ze zegt dat ze zich verlost en bevrijd voelt! Precies wat ik hoopte.

okt
23

Mogelijkheid voor een aanvullende (collectieve) zorgverzekering

Heeft uw cliënt een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar? Mogelijk kan SUNZ een oplossing bieden! Betalingsachterstand betekent immers dat men niet meer aanvullend verzekerd is. En niet per 1 januari over kan stappen naar een betere of meer volledige zorgverzekering, bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zoetermeer.

Wilt u voor de betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar een aanvraag indienen zodat uw client nog voor 1 januari over kan stappen of een aanvullende (collectieve) verzekering kan krijgen? Graag zien wij uw aanvraag tegemoet. Wij verzoeken u vriendelijk deze tijdig in te dienen zodat er nog tijd is voor de afhandeling en overstap. Er kan geen giften worden verstrekt voor de betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar indien er sprak is van schuldhulpverlening of WSNP.

Voor vragen of een casusbespreking kunt u uiteraard altijd met ons contact op te nemen. Wij staan u graag te woord.

SUNZ biedt nog meer mogelijkheden. Kijk naar deze korte video om een beeld te krijgen van onze diensten.

jun
22

Overdracht voorzittershamer Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) medio juni 2023

            

Marcel Verbeek, links (nieuwe voorzitter) en Ben Wigman (vertrekkend voorzitter)

Ben Wigman is mede-oprichter van SUNZ en heeft zich de afgelopen 9 jaar met veel enthousiasme ingezet. Onder zijn voorzitterschap hebben veel mensen uit Zoetermeer financiële ondersteuning ontvangen. Het Bestuur is dankbaar voor zijn inbreng.

Ben heeft de voorzittershamer met vertrouwen overgedragen aan Marcel Verbeek. ‘We gaan Ben missen, maar hij heeft gelukkig veel van zijn unieke kennis overgedragen aan de bestuursleden’ aldus Marcel Verbeek.

Marcel woont sinds 1986 in Zoetermeer. Is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij is geen onbekende in het vrijwilligersleven in Zoetermeer: volleybalvereniging Zovoc geniet al vele jaren van zijn voorzitterschap.

jun
19

Tandartskosten tot 18 jaar (2023)

Een groot deel van de tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed door de basisverzekering. Ook is het eigen risico hierop niet van toepassing.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering dekt de volgende tandartskosten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar:

 • Jaarlijkse controle (of preventief onderzoek); één keer per jaar. Op indicatie van de tandarts zijn meerdere controles per jaar mogelijk
 • Incidentele consulten
 • Röntgenonderzoek (behalve onderzoek in verband met orthodontie)
 • Tandsteen verwijderen en sealen
 • Fluoridebehandeling (tweemaal per jaar of vaker op indicatie)
 • Tandvleesbehandelingen
 • Verdovingen en restauratie van vullingen
 • Wortelkanaalbehandelingen
 • Behandeling van kaak- en kauwklachten
 • Chirurgische tandheelkundige, met uitzondering van implantaten
 • Uitneembare prothetische voorzieningen

Niet vergoed

Sommige tandartskosten worden niet vergoed door de basisverzekering:

 • Orthodontie en bijkomende kosten
 • Kronen en bruggen
 • Implantaten
 • Gedeeltelijke prothese
 • Uitwendig bleken

Vergoeding aanvullende verzekering

Voor de kosten die niet door de basisverzekering worden vergoed (overzicht hierboven), is het mogelijk om een aanvullende zorg- of tandartsverzekering af te sluiten.

Hieronder staat een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

 

Voeg je dekking toe

Selecteer je dekkingGeen dekking€ 100 vergoed€ 200 vergoed€ 300 vergoed€ 500 of meer vergoedGeboortedatum

mrt
01

Een oproep aan hulpverleners

Heeft u cliënten die door hun energiekosten in de problemen zitten, neem dan contact op met SunZ. Wij staan klaar om de helpende hand te bieden.

feb
28

Ruim 54 duizend euro opgehaald met donatiecampagne energiecompensatie voor Zoetermeerders in nood

In het stadhuis van de Gemeente Zoetermeer werd op maandag 13 februari het eindbedrag bekend gemaakt door wethouder Bouke Velzen, directeur Sanne Ten Bokkel Huinink van Fonds 1818, een aantal ambtenaren en bestuursleden van SunZ. Ben Wigman en Patrick Verhoef bedanken Fonds 1818 voor de fijne samenwerking en natuurlijk ook de wethouder voor zijn inzet op het gebied van armoede plus het bekendmaken van het totaalbedrag. “Vanuit SunZ zijn we erg dankbaar voor de betrokkenheid van alle kerken, ondernemers en donateurs, zodat wij met het eindbedrag veel mensen kunnen gaan helpen. Er is werk aan de winkel.” Sanne ten Bokkel Huinink van Fonds 1818 was zichtbaar blij met de uitkomst van de campagne. "In deze actie toont de samenleving in Zoetermeer zich enorm solidair met de mensen die het nodig hebben. Fonds 1818 draagt daar graag aan bij."

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

jan
05

Interview met Naïma, samenwerkingspartner

Wat is je naam & functie?
Ik heet Naïma en ben maatschappelijk werker.

 

Hoe lang ben je al verbonden aan InZet?

Ik werk er sinds 1 mei 2021. InZet is dé organisatie voor Zorg & Welzijn in Zoetermeer. Daarvoor werkte ik bij Kwadraad sinds 2016.

 

Wat voor cliënten begeleid jij en in wat voor soort situaties zitten zij? 

Ik begeleid mensen die vastlopen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: gezin en opvoeding, verlies en rouw, geld en werk, relatie en huwelijk/scheiding, ruzie en geweld + eenzaamheid en verdriet. Vanuit InZet geven we ook groepstrainingen daarover aan volwassen en kinderen.

 

De laatste maanden merken wij dat er een nieuwe doelgroep is ontstaan door o.a. de energieproblematiek; mensen die boven het minimumloon verdienen of een uitkering hebben. Zij komen daardoor voor veel regelingen niet (meer) in aanmerking waardoor de problemen zich opstapelen.  We hebben samen met SunZ regelmatig casusgesprekken om te kijken hoe we deze mensen kunnen ondersteunen.

 

Een voorbeeld is een alleenstaande 55 jarige vrouw met een WIA uitkering, zij is chronisch ziek. Ze moet steeds meer betalen voor haar behandelingen en medicijnen. Ineens werd ze geconfronteerd met een maandelijkse energierekening van 480 euro waardoor zij niets meer over hield voor boodschappen. Zij valt overal buiten omdat ze op papier ‘te veel` verdient. Ook kwam ze niet in aanmerking voor de gemeentelijke energietoeslag (we hebben het wel geprobeerd natuurlijk). Deze vrouw leeft nu grotendeels van de Voedselbank. Wat dat betreft zijn er qua armoedebestrijding aanpassingen nodig in de regelingen.

 

Een ander voorbeeld is een alleenstaande moeder met kinderen die net uit een onveilige en traumatische vechtscheiding komt, ze wacht op de behandeling van allerlei aanvragen maar ondertussen heeft ze niet eens 1 euro meer om boodschappen te doen. De energieleverancier wil de maandelijkse energierekening van 700 euro betaald zien, de woningbouwvereniging dreigt met een deurwaarder, etc. Zonder de gezamenlijke ondersteuning en samenwerking met SunZ en de Voedselbank wil ik niet eens bedenken hoe zulke situaties kunnen aflopen.

 

Hoe reageren deze cliënten als zij geholpen worden?
Dankbaar, opgelucht en emotioneel.

 

Hebben zij het gevoel dat er weer perspectief ontstaat?
Ja zeker. Een 58-jarige man die altijd zelfstandig was geweest, werd in coronatijd uit zijn huis gezet doordat er ineens geen inkomen meer binnen kwam. Hij raakte depressief en passief. Hij was dakloos, had geen inkomen en sliep in zijn auto. Daardoor zag hij geen uitweg meer en dacht steeds vaker aan niet meer willen leven. Samen met SunZ hebben we een plan gemaakt. Dit was voor hem een eerste stap naar weer ‘mens worden’ zoals hij het zelf noemde. 

 

Krijgen jouw cliënten meer ruimte in hun hoofd en in hun dagelijks leven?
Ja, de alleenstaande moeder met kinderen (van mijn voorbeeld eerder) had zo veel stress door het dagelijks zoeken naar eten voor haar kinderen, dat ze weinig ruimte had om aan andere zaken te werken. Door de financiële oplossing van SunZ kwam er op dat vlak rust en kon zij andere dingen aanpakken.

 

Wat vind jij het mooist aan je activiteiten bij InZet?

InZet is een mooi groeiend samenwerkingsverband van Zorg & Welzijn in Zoetermeer. Het groeiende is dat we in de gebiedsteams proberen te ontwikkelen en aan te laten sluiten op wat de mensen in de wijk echt nodig hebben om weer zelf of samen met anderen verder te kunnen.

We werken met het gedachtegoed van Positieve gezondheid wat ik zelf een mooie verdieping vind binnen ons werk. Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte/het probleem, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De aandacht ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of de ziekte zelf.
 

InZet werkt al een tijdje samen met SunZ, kun je iets vertellen over onze samenwerking?

InZet werkt graag samen met SunZ. Onze samenwerking maakt in vele situaties een groot verschil in het leven van onze cliënten.  De collega’s bij SunZ zijn betrokken, meedenkend, adviserend, altijd bereid om een casus te bespreken en naar mogelijkheden te zoeken. Sinds kort heeft InZet het Geldpunt geopend om op en laagdrempelige manier te zorgen voor extra toegang voor burgers met geldzorgen. Hopelijk geeft dit het extra zetje aan iemand die dat nodig heeft en kunnen we samen nog meer mensen helpen door onze samenwerking.

 

Wat vind jij in dit kader van de energiecompensatie campagne van SunZ?

Prachtig initiatief! Wat ik zo goed vind aan SunZ is dat zij zien wat er in de maatschappij gebeurt, wat dit met de mensen doet. Ze handelen daarop en komen in actie. Het buiten de kaders denken is de kracht van SunZ.

Wat ik ook mooi aan deze campagne vind, is dat mensen die het bedrag doneren niet alleen voor zichzelf een saamhorigheidsgevoel krijgen maar dat ook afgeven aan de mensen die het juist wel nodig hebben.

dec
23

Hulp aan kwetsbare stadsgenoten

Wij merken dat steeds meer mensen financieel in de knel komen en gingen daarover in gesprek met armoedewethouder Bouke VelzenStreekblad Zoetermeer heeft er een artikel over geplaatst. 

https://www.streekbladzoetermeer.nl/nieuws/actueel/141940/hulp-aan-kwetsbare-stadsgenoten

DONEER NU

 

dec
23

Zoetermeer heeft betrokken ondernemers!

Op dinsdag 20 december was SunZ aanwezig bij de winterbijeenkomst van de Businessclub van IntoBusiness Magazine Zoetermeer. Het vond plaats bij het gloednieuwe pand van Kringloopwarenhuis Het Goed op de Edisonstraat 104. Wij waren hét goede doel van die avond. Na een prachtige speech over SunZ door directeur Edwin Eijsackers van Teamwerk Participatiediensten, kon er via de QR codes op de flyers ter plekke gedoneerd worden. En dat hebben we geweten; hartelijk dank aan alle betrokken ondernemers die kwetsbare mensen een financieel steuntje in de rug gunnen.

DONEER NU

 

 

 

 

dec
12

SunZ uitgekozen als hét goede doel dit jaar tijdens het Kerstconcert in de Nicolaaskerk

Op dinsdag 13 december a.s. vindt traditioneel Kaarsjesavond in Zoetermeer plaats. Daarna is het tijd voor het 30e Kerstconcert in de Nicolaaskerk. Er zal een collecte worden gehouden en wij zijn zeer vereerd dat de opbrengst van de collecte naar onze energiecompensatie campagne gaat!

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

nov
29

Help je stadsbewoners met acute financiële zorgen de winter door

Door de verhoging van de energieprijzen komen nóg meer inwoners uit Zoetermeer in acute financiële problemen. Mensen die het financieel al lastig hadden komen daardoor nog meer in geldnood. De winterperiode is in zicht en zal voor veel mensen extra lastig worden. Wij willen kwetsbare stadsgenoten helpen met de betaling van hun energierekening. Nu is hulp aan elkaar hard nodig.

Doneer uw energiecompensatie van 2 x € 190,- die u van de overheid ontvangt, geheel of gedeeltelijk aan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ). Zo geeft u een grote groep mede stadbewoners, die acute financiële problemen hebben, een winter zonder extra geldzorgen. SunZ betaalt de rekening geheel of gedeeltelijk nadat de aanvraag, die door een hulpverlener is ingediend, is goedgekeurd. Stichting Urgente Noden Zoetermeer is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdrage komt voor 100% ten goede aan de doelgroep.

FONDS 1818 VERDUBBELT DE OPBRENGST

Fonds 1818 zal de opbrengst van deze campagne in Zoetermeer verdubbelen tot een maximale bijdrage van € 25.000. Uw donatie wordt dus twee keer zoveel waard. Fonds 1818 steunt o.a. projecten die zich richten op het voorkomen en verminderen van financiële problemen onder kwetsbare groepen. Hun aandacht gaat uit naar het structureel vooruithelpen van kwetsbare mensen die moeite hebben om zich goed staande te houden in de samenleving en die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Rekeningnummer voor donaties: NL 12 INGB 0006 4787 25. T.n.v. Stichting Urgente Noden Zoetermeer. O.v.v. donatie energiecampagne SunZ. Voor meer informatie en QR codes: Doneren | SUN Zoetermeer

aug
23

Wat zijn de kosten voor mijn kind in het voortgezet onderwijs?

Wat zijn de kosten voor mijn kind in het voortgezet onderwijs?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor uw kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt uw kind van school. Sommige lesmaterialen moet wel u zelf betalen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen. Elke leerling op de middelbare school kost de overheid ongeveer € 7.300 per jaar.

Schoolboeken voortgezet onderwijs

Scholen stellen de meeste schoolboeken en lesmateriaal gratis beschikbaar aan hun leerlingen. Ze informeren ouders welke boeken en lesmaterialen zij zelf moeten aanschaffen. Bijvoorbeeld een atlas en woordenboeken.

Aangepaste schoolboeken

Scholen stellen ook gratis aangepaste schoolboeken beschikbaar:

 • gesproken boeken;
 • brailleboeken;
 • vergrotingen.

Deze boeken zijn er speciaal voor leerlingen met een beperking. Bijvoorbeeld voor blinde of slechtziende leerlingen. Of voor leerlingen met dyslexie. Meer informatie over aangepaste schoolboeken is te vinden op de website van de stichting Dedicon.

Schoolkosten voortgezet onderwijs

Schoolkosten zijn kosten die ouders moeten betalen. Bijvoorbeeld kosten voor:

 • gymkleding;
 • een atlas;
 • woordenboeken;
 • een rekenmachine.

Vrijwillige ouderbijdrage voortgezet onderwijs

De school kan ook om een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor:

 • schoolkampen;
 • excursies;
 • culturele activiteiten.

De ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de hoogte van de bijdrage. Ook moeten zij het eens zijn met de doelen waaraan de school het geld van de ouderbijdragen besteedt. In de schoolgids moet staan waarvoor de ouderbijdrage is bestemd. 

Uw kind kan aan alle extra activiteiten van de klas meedoen, ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt.

Kosten schoolvervoer

Voor kinderen met een beperking is soms een tegemoetkoming in de kosten voor het schoolvervoer mogelijk. De school of de gemeente kan hier meer informatie over geven.

Lesgeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder

In de volgende gevallen betalen leerlingen lesgeld:

Bezit van laptop of tablet niet verplicht voor ouders

Scholen mogen niet van ouders eisen dat zij een laptop of tablet kopen voor hun kind. Ouders mogen omgekeerd ook niet eisen dat de school tablets en laptops heeft.

Vervangt een school (een groot deel van de) schoolboeken door digitaal lesmateriaal? Dan moet de school voor dit materiaal zorgen. De school mag hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. Ouders zijn niet verplicht deze bijdrage te betalen als zij dit niet willen of kunnen. De school moet dan voor ander passend lesmateriaal zorgen.

Meer over schoolkosten

aug
23

Kosten mbo-opleiding

Kosten mbo-opleiding

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld.

Schoolkosten

Mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor de basisuitrusting en benodigde leermiddelen voor hun studenten. Mbo-scholen stellen middelen ter beschikking die nodig zijn om het onderwijs te volgen, examens te doen en zo het diploma te behalen. Daaronder vallen:

 • een basisuitrusting, zoals computers, kopieerapparaten en gereedschap;
 • bijzondere leermiddelen, zoals koksmessen en kappersscharen.

Studenten mogen nog steeds hun eigen bijzondere leermiddelen aanschaffen. Studenten die dat niet willen, krijgen hulp van de school. Studenten moeten altijd zelf zorgen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, readers, schriften en mappen.

De precieze afspraken over schoolkosten staan in het servicedocument schoolkosten.

Vrijwillige bijdrage

De school mag voor extra diensten en activiteiten zoals excursies een vrijwillige bijdrage vragen. Studenten en ouders bepalen zelf of zij willen betalen om van deze diensten of activiteiten gebruik te maken. Ze zijn niet nodig om de opleiding te kunnen volgen of het diploma te behalen.

Lesgeld en reiskostenvergoeding mbo-studenten jonger dan 18 jaar

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Minderjarige voltijd mbo’ers kunnen met een studentenreisproduct vrij reizen of met korting reizen tussen opleiding, stage, ouderlijk huis en kamer. Zij kunnen bij DUO een studentenreisproduct aanvragen.

Lesgeld mbo-studenten 18 jaar of ouder

Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld. Mbo-studenten van 18 jaar of ouder betalen cursusgeld als zij een deeltijdopleiding of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld. Het bedrag hangt af van de opleiding die de student volgt.

Studiefinanciering en reiskostenvergoeding mbo-studenten

Voltijd mbo-studenten van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering en een studentenreisproduct. Voor studenten aan een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 is de studiefinanciering een gift. Voor niveau 3 en 4 geldt dat de studiefinanciering een prestatiebeurs is. Studenten op niveau 3 of 4 die de opleiding niet afronden, moeten de studiefinanciering terugbetalen. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte van de studiefinanciering vast.

Mbo-studentenfonds

Het mbo-studentenfonds moet ervoor zorgen dat mbo-studenten kunnen blijven studeren als ze studievertraging oplopen en hun studiefinanciering stopt. Studenten kunnen dan via hun school geld aanvragen uit het mbo-studentenfonds. Voorwaarde is dat ze met een geldige reden vertraging hebben opgelopen. Bijvoorbeeld wegens ziekte, een beperking of zwangerschap.

Ook voorkomt het fonds dat mbo-studenten onder de 18 jaar wegens geldgebrek geen lesmiddelen kunnen kopen. Zoals boeken, een laptop of werkkleding. Studenten uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen via het fonds deze spullen te leen krijgen of hiervoor een vergoeding ontvangen.

En de overheid wil studenten stimuleren om bestuurservaring op te doen in de studentenraad of medezeggenschap. Studenten die hier lid van zijn, hebben minder tijd voor een bijbaan. Met de vergoeding uit het fonds wil de overheid studenten motiveren om hier toch voor te kiezen. 

Meer informatie vindt u op de pagina Wanneer heb ik recht op geld uit het mbo-studentenfonds.

sep
30

Stichting Urgente Noden Zoetermeer breidt mogelijkheden Sociaal Leenfonds uit

SunZ verhoogt het maximaal te lenen bedrag van het Sociaal Leenfonds. Vanaf heden kunnen hulpverleners een sociale lening tot 4.000 euro voor hun cliënten aanvragen.

 

Het Sociaal Leenfonds is in het leven geroepen om mensen te helpen die moeilijk rondkomen. Mensen die door tegenslagen en pech in de schulden zijn beland en daardoor onredelijk hoge rente of incassokosten betalen. Om te voorkomen dat deze Zoetermeerders uit huis worden gezet of op andere wijze in problemen raken, kunnen hulpverleners een renteloze lening aanvragen.

Voorheen was het maximale leenbedrag 2.500 euro, waarmee al tientallen gezinnen zijn geholpen. Dankzij een bijdrage van Fonds 1818 kan nu tot 4.000 euro worden geleend. Uiteraard wordt er gekeken naar de omstandigheden van de aanvrager en de aanwezigheid van voldoende afloscapaciteit. In 2019 onderzoekt SunZ proefondervindelijk of deze verhoging bijdraagt aan het helpen van meer mensen in financiële nood.

 

De Sociale Lening is tot nu toe voornamelijk aangevraagd voor mensen die rond of onder het bestaansminimum leven. Terwijl er in veel meer situaties een Sociale Lening kan worden verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig ondernemers die door problemen met hun onderneming in financiële nood zijn geraakt. Of aan net afgestudeerden die door het wegvallen van studiefinanciering een paar maanden achterlopen met de huur.

Ook voor hen kan SunZ mogelijk een uitkomst bieden en zware schulden voorkomen.

 

“Ook al hebben we het er liever niet over, financiële problemen kan tegenwoordig ons allemaal overkomen. Iedereen kent wel iemand die moeilijk rond kan komen” Daarom is het belangrijk dat zij een zetje in de juiste richting krijgen van iemand die dichtbij hen staat. Doorbreek het taboe rondom schulden, ga het gesprek aan en ga samen opzoek naar hulp die goed voelt.”

SunZ benadrukt dat een aanvraag altijd door een hulpverlener moet worden ingediend en roept hen op gebruik te maken van de mogelijkheden die SunZ biedt.

 

Een eerste stap is te kijken op www.zoetermeerwijzer.nl. Hier vindt u allerhande tips om goed om te gaan met geld en de contactgegevens van organisaties die hierbij kunnen helpen. Denkt u dat een bijdrage van SunZ uitkomst kan bieden? Op www.sunzoetermeer.nl vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden en kunt u online een aanvraag indienen. Twijfelt u nog? Neem dan contact op met ons op, we denken graag met u mee! Telefoon: 079-7502244 e-mail: info@sunzoetermeer.nl

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reza Zoogh, bureaucoördinator van SunZ. Telefoon: 079-7502244 e-mail: info@sunzoetermeer.nl

 

SunZ voorzitter Ben Wigman staat ook altijd open voor een verdiepend gesprek/ interview over het goede werk van de stichting. U kunt Ben hiervoor benaderen via: +31 6 53205837 of bwmwigman@ziggo.nl .

jul
02

Nieuwe website

SUN Zoetermeer heeft sinds vandaag een nieuwe website! Sinds vandaag maken wij gebruik van een digitaal aanvraagformulier. Dit is de nieuwe manier van het indienen van een aanvraag, de oude formulieren komen hiermee te vervallen. Het indienen van een aanvraag en het afhandelen ervan is hiermee eenvoudiger geworden.