feb
15

SunZ is vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn in 2022, op zoek naar een nieuwe voorzitter

Profielschets voorzitter Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ)

 

SunZ is in 2021, vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter in 2022, op zoek naar een nieuwe voorzitter.

 

In de afgelopen jaren zijn in goede samenwerking met de gemeente Zoetermeer én met onze geldgevers de activiteiten en projecten van SunZ gegroeid. Meer Zoetermeerders in nood kunnen daardoor bij urgente (financiële) nood direct worden geholpen. De dagelijkse werkzaamheden op het SunZ bureau worden uitgevoerd door een gemotiveerde en bekwame bureaucoördinator.

 

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die voortbouwt op deze ontwikkelingen en die:

  • zich persoonlijk verbonden voelt met de kerntaak: het verlenen van noodhulp aan Zoetermeerders
  • houdt van een bestuurlijke rol, waarin hij/zij de bureaucoördinator de nodige ruimte geeft voor ontwikkeling én in het bestuur een teamspeler is
  • zijn/haar voor SunZ relevante netwerk binnen en buiten Zoetermeer graag wil inzetten en daarbij een onafhankelijke positie weet te bewaren ten opzichte van gemeente, fondsen en maatschappelijke organisaties
  • als de situatie er naar is ook de rol van ‘luis in de pels’ durft te vervullen in verband met de signaleringsfunctie die SunZ vervult richting overheden
  • de formele taken van de voorzitter en de inhoudelijke werkgeversrol ten aanzien van de bureaucoördinator op zich wil nemen

 

Wij verwachten dat de voorzitter beschikbaar is voor:

  • het voorbereiden en leiden van circa tien bestuursvergaderingen per jaar
  • enkele jaarlijkse bijeenkomsten met gemeente, vermogensfondsen of maatschappelijke organisaties
  • deelname aan het rooster van (digitaal) goedkeuren van aanvragen
  • regelmatig overleg met de bureaucoördinator

 

De functie is onbezoldigd. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Wilt u meer weten? U kunt contact opnemen met onze secretaris, Sefton Nickless,  via secretaris@sunz,nl of 06 83 97 29 78. Hij kan u desgewenst ook in contact brengen met een ander bestuurslid voor meer informatie.

sep
30

Stichting Urgente Noden Zoetermeer breidt mogelijkheden Sociaal Leenfonds uit

SunZ verhoogt het maximaal te lenen bedrag van het Sociaal Leenfonds. Vanaf heden kunnen hulpverleners een sociale lening tot 4.000 euro voor hun cliënten aanvragen.

 

Het Sociaal Leenfonds is in het leven geroepen om mensen te helpen die moeilijk rondkomen. Mensen die door tegenslagen en pech in de schulden zijn beland en daardoor onredelijk hoge rente of incassokosten betalen. Om te voorkomen dat deze Zoetermeerders uit huis worden gezet of op andere wijze in problemen raken, kunnen hulpverleners een renteloze lening aanvragen.

Voorheen was het maximale leenbedrag 2.500 euro, waarmee al tientallen gezinnen zijn geholpen. Dankzij een bijdrage van Fonds 1818 kan nu tot 4.000 euro worden geleend. Uiteraard wordt er gekeken naar de omstandigheden van de aanvrager en de aanwezigheid van voldoende afloscapaciteit. In 2019 onderzoekt SunZ proefondervindelijk of deze verhoging bijdraagt aan het helpen van meer mensen in financiële nood.

 

De Sociale Lening is tot nu toe voornamelijk aangevraagd voor mensen die rond of onder het bestaansminimum leven. Terwijl er in veel meer situaties een Sociale Lening kan worden verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig ondernemers die door problemen met hun onderneming in financiële nood zijn geraakt. Of aan net afgestudeerden die door het wegvallen van studiefinanciering een paar maanden achterlopen met de huur.

Ook voor hen kan SunZ mogelijk een uitkomst bieden en zware schulden voorkomen.

 

“Ook al hebben we het er liever niet over, financiële problemen kan tegenwoordig ons allemaal overkomen. Iedereen kent wel iemand die moeilijk rond kan komen” Daarom is het belangrijk dat zij een zetje in de juiste richting krijgen van iemand die dichtbij hen staat. Doorbreek het taboe rondom schulden, ga het gesprek aan en ga samen opzoek naar hulp die goed voelt.”

SunZ benadrukt dat een aanvraag altijd door een hulpverlener moet worden ingediend en roept hen op gebruik te maken van de mogelijkheden die SunZ biedt.

 

Een eerste stap is te kijken op www.zoetermeerwijzer.nl. Hier vindt u allerhande tips om goed om te gaan met geld en de contactgegevens van organisaties die hierbij kunnen helpen. Denkt u dat een bijdrage van SunZ uitkomst kan bieden? Op www.sunzoetermeer.nl vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden en kunt u online een aanvraag indienen. Twijfelt u nog? Neem dan contact op met ons op, we denken graag met u mee! Telefoon: 079-7502244 e-mail: info@sunzoetermeer.nl

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reza Zoogh, bureaucoördinator van SunZ. Telefoon: 079-7502244 e-mail: info@sunzoetermeer.nl

 

SunZ voorzitter Ben Wigman staat ook altijd open voor een verdiepend gesprek/ interview over het goede werk van de stichting. U kunt Ben hiervoor benaderen via: +31 6 53205837 of bwmwigman@ziggo.nl .

jul
02

Nieuwe website

SUN Zoetermeer heeft sinds vandaag een nieuwe website! Sinds vandaag maken wij gebruik van een digitaal aanvraagformulier. Dit is de nieuwe manier van het indienen van een aanvraag, de oude formulieren komen hiermee te vervallen. Het indienen van een aanvraag en het afhandelen ervan is hiermee eenvoudiger geworden.