Supermarktbonnen

Renewable Energy

Er kunnen zich helaas situaties voordoen waarin mensen tussen wal en schip raken. Bijvoorbeeld als een uitkering, waar men recht op heeft, aangevraagd is maar op zich laat wachten omdat hij verwerkt moet worden in het systeem. In de tussenperiode kan er dan geen of te weinig geld zijn om eten te kopen.

Er kunnen zich helaas situaties voordoen waarin mensen tussen wal en schip raken. Bijvoorbeeld als een uitkering, waar men recht op heeft, aangevraagd is maar op zich laat wachten omdat hij verwerkt moet worden in het systeem. In de tussenperiode kan er dan geen of te weinig geld zijn om eten te kopen. Maar er kunnen uiteraard ook andere omstandigheden zijn waardoor er geen of te weinig geld is voor de eerste levensbehoeften.

Om deze noodsituatie op te lossen heeft de gemeente Zoetermeer SunZ supermarktbonnen ter beschikking gesteld. Deze bonnen kunnen alleen door begeleidende organisaties worden aangevraagd. Het belangrijkste criterium bij het verstrekken van deze bonnen is urgentie. Eenvoudig gezegd, men heeft niet te eten. Daarnaast kunnen er omstandigheden zijn waardoor de situatie van een persoon of gezin als schrijnend kan worden aangemerkt. Ook voor deze gevallen kunnen, mits de aanvraag goed is onderbouwd, bonnen worden verstrekt.

Aanvragen:

Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een door Sun Zoetermeer erkende instantie, hulpverlenende instantie of hulpverlener. Het gaat hierbij om aanvragen, waarbij naar het oordeel van de hulpverlener, urgente bijstand nodig is. De aanvraag wordt ingediend met behulp van een aanvraagformulier.

Dit formulier kunt u hier downloaden of bel even van te voren met onze bureaumedewerker Reza 079-7502244 / 06-22350303 (bereikbaar elke middag van 13.00 tot 17.00, behalve op vrijdagmiddag) als er nog vragen zijn.

Om de aanvraag te kunnen openen heeft u Adobe reader nodig.

Download hier het aanvraagformulier

Contact opnemen

Stichting Urgente Noden Zoetermeer
Croesinckplein 24-26
2722EA Zoetermeer

Telefoon:
079-7502244
06-22350303

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacyreglement

Doneren

Kan ik als bedrijf of particulier ook een gift overmaken?

Uiteraard, graag zelfs. U kunt een bedrag overmaken op

IBAN rekening: NL12 INGB 0006 4787 25 op naam van Stichting Urgente Noden Zoetermeer o.v.v. gift.

Ook kunt u uw gift voor een speciale doelgroep/situatie labelen en aangeven hoe u wilt dat uw gift besteed wordt. Met inachtneming van de privacywetgeving krijgt u dan te horen hoe uw gift besteed is.

U kunt ook SUNZ gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van hoge successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.