Sociaal Leenfonds Zoetermeer

Renewable Energy

Voor cliënten met een schuld tot € 1750,- (gezinnen tot € 2500,-). Zij kunnen met uw ondersteuning  een renteloze lening aanvragen om hun openstaande nota's te betalen. 


Het Sociaal Leenfonds helpt mensen in Zoetermeer om grotere schulden te voorkomen. Het leenfonds is een initiatief van de gemeente Zoetermeer en diverse maatschappelijke organisaties zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas, MIM, Kwadraad, Palet Welzijn, JIP Zoetermeer en MEE. De financiële middelen komen uit het armoedebeleid van de gemeente Zoetermeer. Humanitas en Schuldhulpmaatje beoordelen de aanvraag; SunZ beheert het fonds en regelt de financiële afhandeling. 

De aanvraag

§  Download hier het aanvraagformulier.

§  Voeg de op het aanvraagformulier vermelde documenten toe.

§  Zorg voor een complete aanvraag. Dit verkort de behandeltijd aanzienlijk.

§  Zorg voor inzicht in de afschriften van alle bankrekeningen van de cliënt van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag. SunZ kan bij de beoordeling vragen om de afschriften te overleggen.

 

Beoordeling

Humanitas Thuisadministratie en Stichting Schuldhulpmaatje beoordelen de aanvragen op vrijwillige basis. Zij zien snel of de lening problematische schulden kan voorkomen. De afloscapaciteit van de cliënt bepaalt de looptijd van de lening met een maximum van 36 maanden. De coördinatoren van Humanitas Thuisadministratie en de Stichting Schuldhulpmaatje hebben een zwaarwegende stem in de bepaling hiervan.

 

Na akkoord

Als de aangevraagde lening akkoord is, moeten u en uw cliënt alleen nog de kredietovereenkomst en een machtiging voor de automatische incasso invullen en ondertekenen. Daarna is de lening beschikbaar en betaalt SunZ de openstaande nota's. De kredietovereenkomst ontvangt u van SunZ.    

 

Begeleiding

Uw begeleiding voor en na de aanvraag is een essentieel onderdeel van de lening om te voorkomen dat cliënten  verder in de schulden raken. Zijn er problemen met het aflossen, dan rekenen wij erop dat u ervoor zorgt dat uw cliënt weer aan de betalingsverplichtingen gaat voldoen. U heeft inzicht in de administratie en zorgt ervoor dat de cliënt de lopende verplichtingen nakomt. Wisselen van organisatie is mogelijk via een warme overdracht. SunZ ontvangt hierover altijd bericht.  

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SunZ. 

Waar vindt u ons?

Stichting Urgente Noden Zoetermeer
Croesinckplein 24-26
2722EA Zoetermeer

[T] 079-7502244
[M] 06-22350303
Bereikbaar ma t/m do 13:00 - 17:00 uur

[E] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacyreglement

Helpt u mee?

SunZ is afhankelijk van donaties en is blij met iedere gift. Hoe kunt u ons steunen?

  • Maak geld over op rekeningnummer NL12 INGB 0006 4787 25 t.n.v. Stichting Urgente Noden Zoetermeer o.v.v. gift. Indien gewenst kunt u aangeven voor welke doelgroep of hoe we uw gift mogen besteden. We informeren u dan met inachtneming van de privacy wetgeving over de besteding van uw donatie.
  • Neem SunZ op in uw testament. Uw gift is dan vrijgesteld van hoge successierechten. Neem hiervoor contact op met uw notaris.