Over SunZ

Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) voorziet personen die verblijven in de gemeente Zoetermeer, van materiële noden, vooral als wettelijke regelingen niet of niet tijdig hierin voorzien. Dus in situaties waarin mensen tussen wal en schip dreigen te raken. Een klein bedrag kan dan het verschil maken tussen een uitzichtloze situatie en de draad weer oppakken. SunZ is actief om mensen dat financiële duwtje in de rug te geven. Om dit te kunnen doen ontvangt SunZ geld van de gemeente Zoetermeer en uit diverse fondsen.

 

SunZ deelt haar opgedane kennis en ervaring met anderen die geïnteresseerd zijn in het oprichten van een Noodfonds of Leenfonds. Vanuit die hoedanigheid participeerde SunZ in een tweetal onderzoeken.

Naar een brede schuldregelingspalet

Bevindingen Sociaal Leenfonds

    

 

Projectcoördinator:

 §  Reza Zoogh

 

Het bestuur van SunZ bestaat uit:

 §  Ben Wigman (voorzitter)

 §  Beppie van der Plas (secretaris)

 §  Rutger Schreuder (penningmeester)

 §  Ton Glissenaar (lid en vice voorzitter)

 §  Sefton Nickless (lid)

 Het bestuur ontvangt alleen een onkostenvergoeding.

 

De gegevens van SunZ zijn:

 §  RSIN - ANB: 854022752

 §  Kamer van Koophandel: 60701641

 §  SBI code: 94997

 §  IBAN: NL 12 INGB 0006 4787 25

 

Bestuursdocumenten die u kunt downloaden:

Statuten SUN Zoetermeer

Uittreksel KvK

Beleidsplan 2018 - 2020

Begroting 2019

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Waar vindt u ons?

Stichting Urgente Noden Zoetermeer
Croesinckplein 24-26
2722EA Zoetermeer

[T] 079-7502244
[M] 06-22350303
Bereikbaar ma t/m do 13:00 - 17:00 uur

[E] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacyreglement

Helpt u mee?

SunZ is afhankelijk van donaties en is blij met iedere gift. Hoe kunt u ons steunen?

  • Maak geld over op rekeningnummer NL12 INGB 0006 4787 25 t.n.v. Stichting Urgente Noden Zoetermeer o.v.v. gift. Indien gewenst kunt u aangeven voor welke doelgroep of hoe we uw gift mogen besteden. We informeren u dan met inachtneming van de privacy wetgeving over de besteding van uw donatie.
  • Neem SunZ op in uw testament. Uw gift is dan vrijgesteld van hoge successierechten. Neem hiervoor contact op met uw notaris.