Over SunZ

Stichting Urgente Noden Zoetermeer stelt zich ten doel: "Het voorzien in materiele noden van personen verblijvend in de gemeente Zoetermeer, vooral daar waar niet of niet tijdig wordt voorzien door wettelijke regelingen".

SunZ tracht te helpen in die situaties waar mensen niet meer in aanmerking komen voor welke overheidssteun dan ook. Situaties waarbij mensen tussen wal en schip dreigen te raken! Het blijkt in veel situaties dat een vrij gering bedrag voor mensen vaak het verschil betekent tussen een uitzichtloze situatie of een duwtje in de rug om de draad weer op te pakken. Precies hierom is SunZ actief.

SunZ heeft van de gemeente Zoetermeer en van verschillende geld gevende fondsen financiële toezeggingen gekregen. Dit geld is bestemd voor personen verblijvend in de gemeente Zoetermeer met een financieel probleem.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Ben Wigman
Secretaris: Beppie van der Plas
Penningmeester: Piet Slagter
Bestuurslid: Ton Glissenaar - (vice voorzitter)
Bestuurslid: Sefton Nickless

Het bestuur krijgt geen beloning, enkel gemaakte onkosten worden vergoed.

Documenten

RSIN - ANB: 854022752
Kamer van Koophandel:60701641
SBI code: 94997
IBAN: NL 12 INGB 0006 4787 25

Statuten SUN Zoetermeer
Uittreksel KvK
Beleidsplan 2015-2017

Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014

Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015

Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016

Contact opnemen

Stichting Urgente Noden Zoetermeer
Croesinckplein 24-26
2722EA Zoetermeer

Telefoon:
079-7502244
06-22350303

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacyreglement

Doneren

Kan ik als bedrijf of particulier ook een gift overmaken?

Uiteraard, graag zelfs. U kunt een bedrag overmaken op

IBAN rekening: NL12 INGB 0006 4787 25 op naam van Stichting Urgente Noden Zoetermeer o.v.v. gift.

Ook kunt u uw gift voor een speciale doelgroep/situatie labelen en aangeven hoe u wilt dat uw gift besteed wordt. Met inachtneming van de privacywetgeving krijgt u dan te horen hoe uw gift besteed is.

U kunt ook SUNZ gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van hoge successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.