Noodfonds

 

U kunt een gift van maximaal € 1500,- aanvragen voor uw cliënt. Hoe werkt dat?

 

SunZ kan helpen als u een cliënt heeft die:

§  in Zoetermeer verblijft,

§  door omstandigheden in ernstige financiële nood verkeert en

§  volgens u baat heeft bij tijdelijke financiële hulp op korte termijn.   

 

Wij hebben speciale aandacht voor:

§  cliënten met een minimum inkomen en/of die al langere tijd op het sociaal minimum leven, bijvoorbeeld als gevolg van beslag op het inkomen,

§  kwetsbare groepen, ouderen, zieken en kinderen in een achterstandsituatie.

 

Onze voorwaarden vindt u hier.   

 

Heeft u de voorwaarden gelezen en gaat u een aanvraag indienen? We helpen u graag op weg.

§  Download hier het aanvraagformulier en vul het volledig in.  

§  Onderteken samen met uw cliënt het aanvraagformulier.

§  Stuur altijd relevante bewijsstukken mee met het aanvraagformulier.

§  Stuur ons een sociale rapportage op het briefpapier van uw hulpverlenende instantie. De rapportage bevat in ieder geval:

  • een korte schets van de sociale omstandigheden van de cliënt,
  • een omschrijving van de probleemsituatie en hoe deze is ontstaan,
  • de stappen die u en uw cliënt hebben genomen om (een deel van) de problemen te voorkomen, te verbeteren of op te lossen (bijvoorbeeld een beroep op de wettelijke regelingen),
  • de problemen die zijn overgebleven en de gevolgen indien er geen oplossing is en
  • de concrete vraagstelling aan de SunZ uitgedrukt in geld en/of goederen.

 

Aangevraagd en dan?

§  SunZ bekijkt of er een beroep gedaan is of kan worden op wettelijke regelingen zoals de (Bijzondere) Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Lees op zoetermeerwijzer.nl meer over deze regelingen.

§  Houdt de aanvraag verband met schulden, dan onderzoeken we of een oplossing via schuldhulpverlening mogelijk is.

§  We proberen binnen een werkweek een beslissing te nemen; bij zeer urgente zaken binnen 24 uur.  

 

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SunZ.

 

Waar vindt u ons?

Stichting Urgente Noden Zoetermeer
Croesinckplein 24-26
2722EA Zoetermeer

[T] 079-7502244
[M] 06-22350303
Bereikbaar ma t/m do 13:00 - 17:00 uur

[E] This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacyreglement

Helpt u mee?

SunZ is afhankelijk van donaties en is blij met iedere gift. Hoe kunt u ons steunen?

  • Maak geld over op rekeningnummer NL12 INGB 0006 4787 25 t.n.v. Stichting Urgente Noden Zoetermeer o.v.v. gift. Indien gewenst kunt u aangeven voor welke doelgroep of hoe we uw gift mogen besteden. We informeren u dan met inachtneming van de privacy wetgeving over de besteding van uw donatie.
  • Neem SunZ op in uw testament. Uw gift is dan vrijgesteld van hoge successierechten. Neem hiervoor contact op met uw notaris.